Liên hệ trực tiếp:

THCS NHỊ KHÊ

Nhị Khê - Thường Tín
02433769832
c2nhikhe-tht@hanoiedu.vn